Skip to content

Акт укр мова

Скачать акт укр мова fb2

Законодавчі акти містять рішення щодо чинних законів, указів, постанов чи їх розділів або пунктів. 1 2 3 4 5 6 Следующая > < Предыдущая Стр 7 из 10 акт 8 укр Акт - це документ, який є підтвердженням якогось факту: виконання робіт, надання послуг, передачі документів, товару, устаткування, транспортного засобу, квартири   Такий акт складається у разі акт при перевірці житлового приміщення, заводу, транспортного засобу для виявлення недоліків.

Акт – це документ правової чинності, в якому констатуються або підтверджуються факти, події, пов’язані з діяльністю підприємств, установ чи їх структурних підрозділів, вчинками посадових осіб.

Мова українська мова. Мова статус української мови в Укр сьогодні визначає Конституція України, прийнята Верховною Радою 28 червня року.

акт - тлумачення, орфографія, правопис в українській мові. Акт – це документ правової чинності, в якому констатуються або підтверджуються факти, події, пов’язані з діяльністю підприємств, установ чи їх структурних підрозділів, вчинками посадових осіб. Акти поділяються на законодавчі й адміністративні. Законодавчі акти містять рішення щодо чинних законів, указів, постанов чи їх розділів або пунктів.  Акт може бути підставою для видання адміністрацією відповідних розпорядчих документів, судового позову.

2 Акт складається з таких реквізитів. Зразок акту. Акт – це інформаційно-довідковий документ, який складається для підтвердження встановлених фактів, подій або дій. За своїм змістом і призначенням всі акти можна розділити на кілька видів: про порушення дисципліни праці і недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку. Акт (від лат. actus — дія; лат. actum — документ), тобто, документ, який засвідчує (задокументовує) якусь дію.

Документ, складений групою осіб для засвідчення встановлених фактів наприклад акт про нестачу товарно-матеріальних цінностей. Офіційний документ, запис, протокол, що має юридичну силу. Залежно від предмета і рівня, на якому він складається, та його змісту розрізняють: державні, міждержавні, нормативні, внутрішні акти. АКТ Фармацевтична енциклопедія. усвідомлюючи, що українська мова є визначальним чинником і головною ознакою ідентичності української нації, яка історично сформувалася і протягом багатьох  прагнучи до посилення державотворчих і консолідаційних функцій української мови, підвищення її ролі в забезпеченні територіальної цілісності та національної безпеки України; маючи на меті створення належних умов для забезпечення і захисту мовних прав і потреб українців.

акт перевод в словаре русский - украинский.  перевод и определение "акт", русский-украинский Словарь онлайн. акт. Gender: существительное мужского рода, masculine; Type: noun; Copy to clipboard. Details / edit. whitecrystal.ru акт. { noun masculine }. Эта пьеса состоит из трех актов. Ця п'єса має три акти. Copy to clipboard. Ділова українська мова. Загальні офіційні документи. Управлінська документація.  АКТИ Акт — документ правової чинності, складений однією або кількома особами, що підтверджує будь-які встановлені факти або події.

Акти складають після ухвал, при передаванні товарно-грошових цінностей однією особою іншій2, після прийняття завершених будівельних об'єктів, при проведенні випробувань нової техніки, при нещасних випадках, при зміні керівництва та інших подіях. АКТ - документ, складений однією або кількома особами, що підтверджує встановлені факти або події.

Акти складаються при прийманні-здаванні справ, після ревізій, при проведенні випробувань нових виробів і зразків, після прийому закінчених об'єктів і т. ін. До формуляра акта входять такі реквізити: автор документа (назва організації); дата, номер і місце складання; гриф затвердження; заголовок; підстава (наказ.

djvu, rtf, rtf, txt